Αρχική Σελίδα  /  Προγράμματα HeartPaedia

Προγράμματα HEARTPAEDIA

Ατομικές Συνεδρίες

Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι βραχυπρόθεσμη κι αποτελεσματική, και βασίζεται στη μεθοδολογία και στον τεχνολογικό εξοπλισμό του HeartMath.

Το Μονοπάτι της Καρδιάς

Πρόκειται για απλή, αποτελεσματική και βραχυπρόθεσμη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στη σύνδεση με τον Εαυτό μας ..

Η Τέχνη της Συμφιλίωσης

Είναι ένα ιδιαίτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο και τα κατάλληλα ψυχοθεραπευτικά εργαλεία με σκοπό την απελευθέρωση των εσωτερικών συγκρούσεων και ..

Το Πλεονέκτημα της Ανάκαμψης

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξαιρετικής αποτελεσματικότητας. Παρέχει σύνολο δεξιοτήτων, οι οποίες είναι εύκολες στη μάθηση, την ..

Ο Δρόμος της Διανοίας (NLP)

Όπως στον υπολογιστή, έτσι και στον νου, έχουμε το δικαίωμα να απεγκαταστήσουμε τα προγράμματα που είναι άχρηστα και επιβλαβή και ..

Πρόγραμμα 5+1 Συνεδριών

Είναι ένα εξατομικευμένο, ταχύρρυθμο κι αποτελεσματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κορυφαίας Απόδοσης, το οποίο αποτελεί σύνθεση του Νικολάου Μαγαλιού ..

Heartpaedia Webinars

Παρακολουθήστε μερικά ή και όλα τα διαδικτυακά σεμινάρια του HeartPaedia, οπού διατίθενται σε διάφορα θέματα και παρέχουν μερικές από τις καλύτερες ..