Αρχική Σελίδα  /  Προγράμματα του HeartPaedia

Προγράμματα HEARTPAEDIA

Ατομικές Συνεδρίες

Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι βραχυπρόθεσμη κι αποτελεσματική, και βασίζεται στη μεθοδολογία και στον τεχνολογικό εξοπλισμό του HeartMath.

Το Μονοπάτι της Καρδιάς

Πρόκειται για απλή, αποτελεσματική και βραχυπρόθεσμη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στη σύνδεση με τον Εαυτό μας ..

Το Πλεονεκτήμα της Ανάκαμψης

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξαιρετικής αποτελεσματικότητας. Παρέχει σύνολο δεξιοτήτων, οι οποίες είναι εύκολες στη μάθηση, την ..

Heartpaedia Webinars

Παρακολουθήστε μερικά ή και όλα τα διαδικτυακά σεμινάρια του HeartPaedia, οπού διατίθενται σε διάφορα θέματα και παρέχουν μερικές από τις καλύτερες ..