Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ιωάννη Αναστασίου, Ph.D.

Διεπιστημονική σύνθεση με καινοτόμες, ανατρεπτικές γνώσεις και εμπειρίες που να ρίχνουν φως στην Αλήθεια για την ισορροπία του Ανθρώπου και για τον κόσμο που τον περιβάλλει. Ένα φως που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εναρμόνιση μας με όλα τα επίπεδα του εαυτού μας: Φυσικό, Ενεργειακό, Ψυχολογικό, Νοητικό και Πνευματικό, έτσι ώστε να ξαναβρούμε τις ισορροπίες μας σε όλα αυτά τα επίπεδα.

«Αυτοθεραπεία και Συνειδητότητα»

Τι ώθησε στην δημιουργία του προγράμματος;

Όλοι μας παρατηρούμε την καταστροφική πορεία της Ανθρωπότητας και της Γης από το ευφυέστερο Όν. Την παρουσία του φόβου παντού και την έλλειψη χαράς παρόλα τα υλικά μέσα.
Την επιτάχυνση των ασθενειών παρόλες τις τεχνολογικές επιτεύξεις. Την έλλειψη ουσιαστικής επαφής με τους άλλους παρόλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. κτλ. Ο κατάλογος είναι μακρύς.
Και όμως ο καθένας στην σιωπή του λαχταράει την αρμονία, φιλία, ειρήνη και υγεία.
Τι ακριβώς συμβαίνει και βιώνουμε, προσωπικά και συλλογικά, τα αντίθετα από αυτά που επιθυμούμε κατά βάθος;

Οι νέες γνώσεις που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, άγνωστες ή αποσιωπημένες από το επίσημο επιστημονικό σύστημα, προσφέρουν μία πολύ ευρεία προοπτική. Με τις βιωματικές ασκήσεις που τις συνοδεύουν, μπορούμε να απελευθερωθούμε από τα φαντάσματα του φόβου, της έλλειψης, της τυχαιότητας, και να αναλάβουμε συνειδητά την ευθύνη που μας αναλογεί.
Αποδεικνύεται πως οι διάφορες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελούν στην ουσία τις κινητήριες δυνάμεις για τις απαραίτητες αλλαγές μας που μας οδηγούν προς της υγεία και την ισορροπία.

Οφέλη του Προγράμματος
 • Αποκτούμε τα νοητικά, ψυχολογικά και πρακτικά εφόδια για να γίνουμε αμέσως εμείς οι ίδιοι δημιουργοί μιας ζωής με επίγνωση, αξιοποιώντας το μέγιστο των δυνατοτήτων μας.
 • Θα μπορούμε να διαβάζουμε απλά και με σαφήνεια, σαν ανοικτό βιβλίο, τις βαθιές αιτίες των ασθενειών και άλλων δυσαρμονιών της ζωής, τόσο της δικής μας όσο και των προσφιλών μας προσώπων, για να επιτυγχάνουμε την επαναφορά στην ισορροπία.
 • Στην πορεία θα αντιληφθούμε την σημασία των πιστεύω μας, των ερμηνειών μας για το κάθε τι, της πραγματικότητας δηλαδή που κτίζουμε μέσα μας και μας κυβερνά. Αυτή η βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση της υγείας, και της Ζωής γενικότερα, μας οδηγεί υποχρεωτικά πέρα από την θεραπεία, προς την πνευματική μας εξέλιξη. Εστιάζουμε λοιπόν στον παρατηρητή μέσα μας και ανακαλύπτουμε το «Ποιος Είμαι» στο βάθος. Στερεώνεται μέσα μας η πεποίθηση για την βαθιά ενότητα, όλων των πτυχών της ύπαρξής μας: «Σώμα – Ενέργεια – Ψυχισμός – Νόηση – Πνεύμα». Η πιστοποίηση αυτής της ενότητας μας θεραπεύει, διότι αλλάζει το βλέμμα μας για την ζωή και την πορεία μας μέσα σ’ αυτήν. Επιτέλους ελεύθεροι!
 • Θα αναθεωρηθούν επίσης τα περιοριστικά “πιστεύω” των επιστημών πάνω στους βασικούς νόμους της Δημιουργίας, όπως η υφή του Χρόνου, της ύλης, της ενέργειας, της πληροφορίας, τις ιδιότητες του «άυλου» κόσμου, και αυτό χάρη σε καινοτόμες επιστημονικές ανακαλύψεις. Θα αποκαλυφθούν έτσι ανώτερα ακόμη επίπεδα της συμπαντικής μας υπόστασης, πέρα από την ενσαρκωμένη μας πορεία.
Σε ποιον απευθύνεται;
  Το πρόγραμμα και η μαθησιακή του δυνατότητα (ερωτήσεις – απαντήσεις, εμπλουτισμός με νέες παρουσιάσεις, κτλ.), απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που θέλει:

 • Να αποκαλύψει τον αυθεντικό Εαυτό του, χρησιμοποιώντας τις προκλήσεις της ζωής (ασθένειες, αποτυχίες, σχέσεις, κτλ.) σαν ευκαιρία για την αποκωδικοποίηση τους, έχοντας την θεμελιώδη γνώση για την διαδικασία ασθένειας – αυτοΐασης. Αυτή η γνώση μας τοποθετεί στον δρόμο της αναζήτησης των συναισθημάτων – ερμηνειών – προγραμμάτων μας, του «ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ».
 • Να αποκτήσει σφαιρική εικόνα για την πραγματικότητα που διέπει το Σύμπαν και το φαινόμενο της Ζωής, με καινοτόμες γνώσεις που λύνουν τα μυστήρια – αδιέξοδα των σύγχρονων επιστημών. Επιτρέπουν ένα νέο βλέμμα, μία νέα, διαυγέστερη ερμηνεία της καθημερινότητας και αρμονικότερη πορεία του στην Ζωή.
 • Να εισέλθει απλά, προοδευτικά και αβίαστα στο πνευματικό μονοπάτι σαν αποτέλεσμα της αναζήτησης του Εαυτού, να ταυτισθεί με την πραγματική του υπόσταση που είναι απλά η άυλη και αθάνατη συνειδητότητα της ύπαρξής μας, κάτι που οδηγεί στην εσωτερική συμφιλίωση και στην αυτοθεραπεία.
 • Εν κατακλείδι, να ελευθερωθεί από τα όποια δεσμά του και να ξεκινήσει ένα νέο, αρμονικό ταξίδι στην ζωή του.
Αναλυτικό Πρόγραμμα
Το περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από πέντε κεφάλαια.

Οι ενότητες κάθε κεφαλαίου αποτελούνται από παρουσιάσεις διάρκειας 15 – 35 λεπτών και συνοδεύονται από μία γραπτή σύνθεση – εισαγωγή του περιεχομένου τους.

 • Σώμα – Ψυχισμός – Πνεύμα: 22 ενότητες
 • Πραγματική φύση της Ζωής: 9 ενότητες
 • Μακρόκοσμος και Μικρόκοσμος: 2 ενότητες
 • Δρόμοι Θεραπείας και Συνειδητότητας: 14 ενότητες
 • Πέρα από την Θεραπεία και την Συνειδητότητα: 6 ενότητες

Κάτω από την εκάστοτε παρουσίαση δίνεται η δυνατότητα για σημειώσεις, προσωπικές ερωτήσεις προς τον εισηγητή, και αποθήκευση του ηχητικού περιεχομένου, έτσι ώστε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο να αποτελεί μία πραγματικά συστηματική, εκπαιδευτική – μαθησιακή εμπειρία για όσους θέλουν να το μελετήσουν σε βάθος και να συνεχίσουν την δική τους πορεία.

Γενικές Πληροφορίες για το Webinar:
Τιμή συμμετοχής:

Η τιμή του προγράμματος έχει αξιολογηθεί και καθορισθεί στα 360 ευρώ.
Αποφασίσαμε, εξαιτίας των ιδιαιτέρων κοινωνικών συνθηκών, να το διαθέσουμε με 240 ευρώ.

Προσφέρεται ειδική έκπτωση σε:

 • Συνεργάτες της Heartpaedia
 • Συμμετέχοντες σεμιναρίων του Ι. Αναστασίου ή του JP Garnier Malet
 • Μαθητές, φοιτητές και ανέργους

Τα έσοδα του προγράμματος θα διαχειρίζονται από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Ένα Όνειρο από την Ελλάδα» και θα διατίθενται για τις ανάγκες των παιδιών στα «Παιδικά Χωριά SOS».

Η τιμή περιλαμβάνει:
Μόνιμη και απεριόριστη πρόσβαση σε:

 • 25 ώρες διδασκαλίας
 • 54 ενότητες – βίντεο
 • Δυνατότητα καταγραφής του ηχητικού περιεχομένου
 • Δυνατότητα γραπτών ερωτήσεων στον εισηγητή
 • Συμμετοχή σε περιοδικές διαδικτυακές συναντήσεις με ερωτήσεις – απαντήσεις, ανακοινώσεις νεότερων στοιχείων, κτλ.
 • Πρόσβαση σε νέες διαδικτυακές παρουσιάσεις σύμφωνα με την συνεχή έρευνα πάνω στις αρχές και τις μεθόδους του σεμιναρίου και σε νέες κατευθύνσεις.
 • Μαθησιακό περιβάλλον χάρη στην δυνατότητα καταγραφής προσωπικών σημειώσεων και παρακολούθηση της προόδου του σεμιναρίου.

Για εγγραφή στο πρόγραμμα:

https://lifeforce8.com/subscribe

Εισαγωγική Παρουσίαση του Προγράμματος "Αυτοθεραπεία και Συνειδητότητα"

Ποιος θα είναι ο εισηγητής σας;

Ο κ. Ιωάννης Αναστασίου, Ph.D., είναι επιστήμονας (Υψηλές Τεχνολογίες, Καινοτομία και Στρατηγική Έρευνας, σε Καναδά, ΗΠΑ, Γαλλία, Βέλγιο επί 37 έτη) και παράλληλα, επί δεκαετίες, στοχαστής και ερευνητής πάνω στην ισορροπία του Ανθρώπου και την φύση της πραγματικότητας (θεραπευτικές προσεγγίσεις, σύγχρονη φυσική, φιλοσοφικά και πνευματικά ρεύματα κτλ.). Μετά από 12 έτη διδασκαλίας στον Ελληνικό χώρο, προτείνει τώρα διαδικτυακά (βίντεος 25 ωρών) αυτήν την διεπιστημονική σύνθεση του: "Αυτοθεραπεία και Συνειδητότητα". Οι νέες, καινοτόμες, ανατρεπτικές γνώσεις και εμπειρίες, άγνωστες ακόμη στην Ελλάδα, ρίχνουν επιτέλους φως στην Αλήθεια για τον Άνθρωπο, στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεών του και στον κόσμο που τον περιβάλλει.

All rights reserved HeartPaedia & Nikolaos Magalios

Θέλεις να αλλάξεις κι όμως συνεχώς το αναβάλεις; Τί είναι αυτό που σε εμποδίζει;

Ήρθε η στιγμή να σου στείλουμε εντελώς δωρεάν, το νέο μας e-book!
"Αναλαμβάνω τον Εαυτό μου"

Αναγνώρισε σήμερα τους λόγους που μας κάνουν να προβάλλουμε αντίσταση στις αλλαγές, και μάθε έυκολα πως να εστιάζεις στα βασικά βήματα της κάθε αλλαγής!